Rheoli Perfformiad Gwael

Crynodeb

Perfformiad gwael yw pan fydd perfformiad cyflogai yn disgyn islaw’r perfformiad disgwyliedig sy’n ofynnol i gyflawni ei rôl yn effeithiol. Gallai’r disgwyliadau perfformiad hyn amrywio yn dibynnu ar y rôl, ond byddant yn cael eu nodi mewn cyfuniad o’r canlynol: amcanion gwaith cytûn; fframweithiau cymhwysedd; a disgrifiadau swydd.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae Estyn yn disgwyl perfformiad effeithiol gan ei holl gyflogeion. Mae rheoli perfformiad gwael yn deg, yn effeithiol ac yn brydlon yn hanfodol i Estyn er mwyn cynnal gwasanaeth proffesiynol. Mae peidio â mynd i’r afael â pherfformiad gwael yn arwain at aneffeithlonrwydd, ac yn lleihau ymgysylltiad ar draws gweddill y gweithlu. Bydd rheolwyr yn mynd i’r afael â pherfformiad gwael gyda’r bwriad o wella perfformiad. Pan nad yw gweithgareddau rheoli perfformiad a chymorth arferol wedi arwain at berfformiad yn unol â’r safon ofynnol, dylid gweithredu’r polisi hwn.

Mae’r meysydd allweddol yr ymdrinnir â nhw yn y polisi hwn yn cynnwys:

  • Cam 1: Rhybudd Ysgrifenedig Cyntaf;
  • Cam 2: Rhybudd Ysgrifenedig Terfynol; a
  • Cham 3: Penderfyniad i Ddiswyddo.