Polisi sy’n ystyriol o deuluoedd

Crynodeb

Mae Estyn yn ymrwymo i fod yn gyflogwr modern da a chynnig i weithwyr bolisïau sy’n ystyriol o deuluoedd ac sy’n cefnogi anghenion busnes.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae’r polisi hwn yn cyflwyno’r buddion a’r gefnogaeth statudol ac estynedig y bydd Estyn yn eu darparu i weithwyr:

  • sy'n feichiog neu sydd â baban newydd
  • sy’n mabwysiadu
  • y mae eu partner yn feichiog, wedi geni plentyn yn ddiweddar, neu wedi mabwysiadu plentyn

Yn ogystal, mae’r polisi’n cyflwyno cyfrifoldebau gweithwyr ac yn rhoi manylion y trefniadau ar gyfer:

  • absenoldeb a thâl mamolaeth
  • absenoldeb a thâl mabwysiadu
  • absenoldeb a thâl tadolaeth
  • absenoldeb rhieni ar y cyd
  • absenoldeb rhiant
  • amser i ffwrdd ar gyfer dibynyddion