Polisi Iechyd a Lles Estyn

Crynodeb

Nod y polisi hwn yw gwella iechyd a lles yn Estyn.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae Estyn yn cydnabod bod iechyd a lles cyflogeion yn gwneud cyfraniad hanfodol at lwyddiant busnes ac yn helpu unigolion i fyw bywyd i’r eithaf. Rydym wedi ymrwymo i:

  • ddarparu amgylchedd gwaith diogel ac iach sy’n hyrwyddo ac yn cefnogi iechyd a lles pob un o’n staff
  • codi ymwybyddiaeth am y ffactorau sy’n gallu dylanwadu ar iechyd a lles, p’un a yw’r rhain yn y gweithle neu’r tu allan
  • annog ffordd iach o fyw lle y gallwn
  • darparu goruchwyliaeth iechyd reolaidd ar gyfer y staff hynny sydd eisiau cymryd rhan
  • cefnogi staff lle mae ganddynt broblemau fel camddefnyddio alcohol, cyffuriau neu sylweddau, fel ymateb cyntaf
  • dim ond gweithredu yn erbyn unigolion os nad ydynt yn barod i gael eu cefnogi i newid neu os yw eu hymddygiad yn amhriodol yn sgil camddefnyddio alcohol, cyffuriau neu sylweddau

Gall unigolion helpu eu hunain i fyw bywyd mwy iach a bydd y polisi hwn yn eu helpu i ddatblygu eu dull.