Polisi i oresgyn bwlio ac aflonyddwch yn y gwaith

Crynodeb

Mae Estyn yn cydnabod y gall bwlio ac aflonyddwch gael effaith andwyol ar les cyflogeion ac ar effeithlonrwydd y sefydliad. Rydym yn disgwyl i bawb sy’n gweithio i ni ymddwyn a siarad yn briodol wrth ddelio â phobl eraill y gallent ddod i gysylltiad â nhw yn ystod eu gwaith.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Gall bwlio neu aflonyddwch fod yn wahaniaethol, ac mewn amgylchiadau penodol, yn anghyfreithlon. Ni fydd Estyn yn goddef bwlio nac aflonyddwch o unrhyw fath a bydd yn parhau i sicrhau nad yw’r ymddygiad hwn yn digwydd yn Estyn.

Ein nod yw gweithio’n agos gyda rheolwyr, staff a chynrychiolwyr undebau llafur i hyrwyddo amgylchedd gweithio sy’n rhydd rhag elyniaeth, bwlio ac aflonyddwch, lle gall staff gyfrannu’n effeithiol at gyflawni amcanion busnes a lle maent yn cymryd rhan mewn cyfathrebu agored a thrafodaethau ffurfiol ac anffurfiol adeiladol am broblemau yn ymwneud â gwaith gyda’u cydweithwyr a’u rheolwyr.