Polisi gwrth-dwyll a gwrth-lwgrwobrwyo

Crynodeb

Mae Estyn yn gofyn i’r holl unigolion sy’n gweithio i’r sefydliadau weithredu gyda gonestrwydd ac unplygrwydd bob amser ac i ddiogelu’r adnoddau cyhoeddus y maent yn gyfrifol amdanynt.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae’r polisi hwn:

  • yn nodi cyfrifoldebau ar gyfer sicrhau bod cyfleoedd i gyflawni twyll a llygredigaeth yn cael eu lleihau i’r lefel risg lleiaf posibl;
  • yn esbonio beth i’w wneud os ydych yn amau twyll; ac
  • yn esbonio’r camau y bydd rheolwyr yn eu cymryd mewn achosion tybiedig o dwyll.

Mae’r polisi hwn a’i weithdrefnau yn berthnasol i bob unigolyn sy’n gweithio i Estyn gan gynnwys gweithwyr cyflogedig, gweithwyr ar secondiad, staff asiantaethau, ymgynghorwyr, contractwyr, aelodau’r bwrdd gan gynnwys cyfarwyddwyr anweithredol ac aelodau’r pwyllgor craffu. Gall unrhyw un sy’n gwneud gwaith i Estyn ddatgelu gwybodaeth am dwyll tybiedig dan y gweithdrefnau a nodir yn adran 3.