Polisi Estyn ar yrru fel rhan o ddyletswyddau swyddogol

Crynodeb

Mae’r polisi hwn yn amlinellu dull Estyn o weithredu’r polisi gyrru tra ar fusnes swyddogol.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae Estyn yn ymrwymo i ddiogelu iechyd a diogelwch ei gyflogeion ac eraill y mae ei waith yn effeithio arnynt i’r graddau sy’n ymarferol yn rhesymol, ac mae’n derbyn cyfrifoldeb corfforaethol am sicrhau trefniadau rheoli effeithiol i gefnogi’r cyfrifoldeb hwn. Mae’r ddyletswydd gofal hon wedi’i gwreiddio yn nhrefniadau rheoli iechyd a diogelwch Estyn, ac mae'n berthnasol i weithgareddau gyrru sy'n gysylltiedig â gwaith ac i weithgareddau gwaith eraill.

Rydym yn cydnabod y gall fod angen i lawer o’n haelodau staff yrru o ddydd i ddydd fel rhan o’u dyletswyddau, a’n bod ni yn cymryd o ddifrif ein cyfrifoldeb i gynnal trefniadau effeithiol ar gyfer rhaglennu defnyddio staff a darparu am Deithio a Chynhaliaeth priodol, sy’n sicrhau nad oes disgwyliadau afresymol i yrru yn cael eu rhoi ar unrhyw unigolyn.