Hysbysiad preifatrwydd

Crynodeb

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych chi beth i’w ddisgwyl pan fydd Estyn yn casglu gwybodaeth bersonol.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae’n berthnasol i wybodaeth rydym ni’n ei dal am:

  • unigolion yn gysylltiedig ag Estyn yn darparu gwasanaethau;
  • pobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau;
  • ymwelwyr â’n gwefan;
  • unigolion sy’n cael eu cyflogi gan Estyn; ac
  • unigolion sy’n cael eu defnyddio gan Estyn o dan gontract neu gytundeb.

Byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol yn unol â’n polisi ar gadw cofnodion. Caiff ei chadw mewn amgylchedd diogel a chaiff mynediad ati ei chyfyngu yn ôl yr egwyddor ‘angen gwybod’.