Fframwaith Llywodraethu Corfforaethol Estyn

Crynodeb

Cyfrifoldebau allweddol a phwerau dirprwyo ar gyfer y Prif Arolygydd, y Bwrdd Strategaeth a’r Bwrdd Gweithredol.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae’r ddogfen hon yn esbonio cyfrifoldebau allweddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (PAEM), y Bwrdd Strategaeth ar gyfer Estyn a’r Bwrdd Gweithredol. Mae hefyd yn cyfleu pwerau dirprwyo PAEM a’r Bwrdd Strategaeth; yr ymddygiad a ddisgwylir gan y Bwrdd Strategaeth; a gweithrediadau’r Bwrdd Strategaeth.

Cafodd y fersiwn hon o Fframwaith Llywodraethu Corfforaethol Estyn ei chymeradwyo’n ffurfiol gan y Bwrdd Strategaeth ar 15 Mai 2013. Mae’n adlewyrchu’r egwyddorion a nodir yn ‘Llywodraethu Corfforaethol mewn Adrannau Llywodraeth Ganolog – cod arfer dda’ (fersiwn 2011). Fe’i cyhoeddir ar wefan Estyn fel rhan o’n hymrwymiad i fod yn agored ac yn atebol i’r cyhoedd.

Mae dyletswyddau a phwerau Estyn wedi’u seilio ar rai PAEM, y mae ei swydd wedi’i hamlinellu yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006.