Cynllun Blynyddol 2014 - 2015

Crynodeb

Mae’r Cynllun Blynyddol yn amlinellu’r modd y byddwn yn gweithio tuag at gyflawni ein hamcanion strategol ac egwyddorion cyflawni.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Yn ystod 2014-2015, byddwn yn parhau â’n rhaglen o arolygiadau craidd, gan gychwyn y pumed flwyddyn o weithredu’r fframwaith arolygu cyffredin presennol yn y rhan fwyaf o sectorau ym Medi 2014. Bydd ein rhaglen o weithgareddau dilynol statudol ac estynedig yn parhau, gan gymhwyso’r rhaglen yn hyblyg i sicrhau ei bod yn defnyddio adnoddau’n gymesur ac yn targedu meysydd angen.

Byddwn yn newid ein patrwm arolygu yn unol â newidiadau rheoleiddiol arfaethedig gan Lywodraeth Cymru. Bydd hyn yn golygu bod y dull o drefnu’r amserlen ar gyfer arolygiadau yn llai rhagweladwy mewn cyfnod chwe blynedd newydd a fydd yn dechrau ym Medi 2014.