Cynllun cyhoeddi

Crynodeb

Dyma’r cynllun cyhoeddi ar gyfer Estyn (Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru), a luniwyd o dan Adran 19 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac yn unol â chynllun cyhoeddi model ICO 2008 a gymeradwywyd.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Nod y cynllun cyhoeddi hwn yw esbonio pa wybodaeth am Estyn a’i waith sydd ar gael i’r cyhoedd yn arferol. Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn datgan y dylai’r cynllun cyhoeddi nodi:

  • pa wybodaeth rydym yn ymrwymo i’w chyhoeddi fel rhan o’r drefn;
  • sut mae’r wybodaeth hon yn cael ei chyhoeddi; ac
  • a yw’r wybodaeth ar gael am ddim neu am dâl.

Mae Estyn eisoes yn cyhoeddi cryn dipyn o wybodaeth mewn ymateb i ddeddfwriaeth sy’n delio â’i weithgareddau arolygu a darparu cyngor. Rydym yn ymrwymo i gyhoeddi mwy o wybodaeth am ein gwaith.