Cynllun Blynyddol 2015 - 2016

Crynodeb

Yn 2015-2016, byddwn yn symud i’r chweched flwyddyn o ddefnyddio’r fframwaith arolygu cyffredin presennol. Bydd ein rhaglen o arolygiadau craidd a dilynol yn parhau, ac, yn unol â rheoliadau diwygiedig Llywodraeth Cymru, bydd arolygiadau ysgolion eto’n cael eu trefnu mewn modd llai rhagweladwy. Byddwn yn diweddaru’r fframwaith arolygu cyffredin a’r llawlyfrau arweiniad arolygu i adlewyrchu newidiadau mewn deddfwriaeth ac i bolisi addysg.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon