Arweiniad ar gyfer arolygu hyfforddiant cychwynnol i athrawon

Crynodeb

Mae’r arweiniad hwn yn amlinellu’r ffordd y bydd Estyn yn arolygu pob darparwr hyfforddiant cychwynnol i athrawon (HCA) yng Nghymru ar gyfer y cylch arolygu chwe blynedd o 2010. Cafodd ei adolygu yn ystod 2012-2013 er mwyn paratoi ar gyfer ail hanner y cylch arolygu.

Mae’r arolygiaeth yn cynnal arolygiad craidd ar gyfer pob darparwr ym mhob sector addysg a hyfforddiant. Mae’r arweiniad hwn yn esbonio sut byddwn yn cynnal arolygiadau craidd. Pan fo’r arolygiad yn nodi pryder mewn perthynas â safonau, ansawdd addysg a hyfforddiant neu arweinyddiaeth a rheolaeth, bydd yr arolygiaeth yn cynnal gweithgarwch dilynol gyda’r darparwr. Mae’r arweiniad hwn yn cynnwys gwybodaeth am weithgarwch dilynol yn Atodiad 6.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon