Arweiniad ar gyfer arolygu canolfannau Cymraeg i oedolion

Crynodeb

Mae’r arweiniad hwn yn amlinellu’r ffordd y bydd yr arolygiaeth yn cynnal arolygiadau o ddarparwyr Cymraeg i Oedolion o Fedi 2018 ymlaen. Mae’n amlinellu’r trefniadau arolygu ar gyfer darparwyr ac yn cynnig arweiniad i arolygwyr ar lunio barnau arolygu.

Gall darparwyr Cymraeg i Oedolion ddefnyddio’r arweiniad hwn i weld sut mae arolygiadau yn gweithio a’u helpu i gyflawni eu hunanarfarniad eu hunain.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon