Adran 4: Data Adroddiad Blynyddol – Sylwadau ar berfformiad - Adroddiad Blynyddol 2010-2011