Adran 2: Adroddiad sector - Adroddiad Blynyddol 2010-2011