Dysgu Cymraeg Morgannwg/Learn Welsh Glamorgan

Manylion

Cyfeiriad: Dysgu Cymraeg Morgannwg/Learn Welsh Glamorgan, Bloc D, Prifysgol De Cymru/University of South Wales, Trefforest, CF37 1DL

Sector: Cymraeg i oedolion

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 31 Ionawr 2018

Effective practice