Coleg Cambria

Manylion

Cyfeiriad: Grove Park Road, Wrexham, LL12 7AA

Sector: Dysgu yn y gwaith

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 02 Hydref 2018