Date in Category

Dydd Llun, 12 Ionawr, 2015

Cylch Meithrin Yr Eglwys Newydd

Manylion

Cyfeiriad: The Scout Hall, Penlline Rd, CF14 2AD

Sector: Lleoliadau nas cynhelir

Awdurdod Lleol: Cyngor Caerdydd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 24 Ionawr 2018