Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

St John Lloyd R.C. Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Bryn Bala Way, CF3 1SX

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Caerdydd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 18 Chwefror 2019