Date in Category

Dydd Iau, 25 Chwefror, 2016

Christ The King R.C. Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Everest Avenue, CF14 5AS

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Caerdydd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 19 Ionawr 2016