Date in Category

Dydd Mawrth, 17 Gorffennaf, 2018

Ysgol Gymraeg Coed-Y-Gof

Manylion

Cyfeiriad: Beechley Drive, Pentrebane, Cardiff, Cardiff, CF5 3SG

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Caerdydd


Statws presennol: Adolygu gan Estyn

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 14 Mai 2018