Date in Category

Dydd Llun, 8 Hydref, 2012

Radyr Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Park Road, Radyr, Cardiff, Cardiff, CF15 8DF

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Caerdydd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 15 Ionawr 2019