Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Rhydypenau Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Fidlas Avenue, CF14 0NX

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Caerdydd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 12 Mawrth 2018

Effective practice