Ty Du Playgroup

Manylion

Cyfeiriad: Old School Canteen, St John's Crescent, Rogerstone, Newport, NP10 9FL

Sector: Lleoliadau nas cynhelir

Awdurdod Lleol: Cyngor Dinas Casnewydd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 03 Rhagfyr 2018