Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

St Gabriel's R.C. Primary School

Manylion

Cyfeiriad: St Gabriels Primary School, Ringland Circle, Newport, Newport, NP19 9PQ

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Dinas Casnewydd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 04 Mawrth 2019