Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Glan Usk Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Bank Street, Newport, Newport, NP19 7HF

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Dinas Casnewydd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 12 Mawrth 2018

Effective practice

Adroddiad thematig