Date in Category

Dydd Mercher, 27 Mehefin, 2018

Alway Primary

Manylion

Cyfeiriad: Aberthaw Road, Newport, Newport, NP19 9QP

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Dinas Casnewydd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 08 Tachwedd 2016