Date in Category

Dydd Mercher, 19 Medi, 2018

Henllys C.I.W. Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Ty Canol Way, Cwmbran, Torfaen, NP44 6JA

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 25 Mehefin 2018