Lewis School Pengam

Manylion

Cyfeiriad: Gilfach, CF81 8LJ

Sector: Uwchradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili


Statws presennol: Adolygu gan Estyn

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 15 Ionawr 2018

Adroddiad thematig