Lewis School Pengam

Manylion

Cyfeiriad: Gilfach, CF81 8LJ

Côd post: CF81 8LJ

Sector: Uwchradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Adroddiad thematig