Penllwyn Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Fleur-De-Lys Avenue, Pontllanfraith, NP12 2NT

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 15 Ionawr 2018

Effective practice