Date in Category

Dydd Llun, 13 Gorffennaf, 2015

Rhydri Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Rhydri, Caerphilly, CF83 3DF

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 18 Chwefror 2019