Ynysowen Community Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Aberfan Road, Aberfan, Merthyr Tydfil, CF48 4QQ

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 04 Medi 2017

Adroddiad thematig