Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Y Pant Comprehensive School

Manylion

Cyfeiriad: Cowbridge Road, Talbot Green, Pontyclun, Rhondda Cynon Taff, CF72 8YQ

Sector: Uwchradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 04 Medi 2017

Effective practice

Adroddiad thematig