Date in Category

Dydd Mercher, 3 Ebrill, 2013

Glenboi Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Abercwmboi Isaf Road, Glenboi, Mountain Ash, Rhondda Cynon Taff, CF45 3DW

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 04 Mawrth 2019

Effective practice