Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Pontygwaith Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Graig Street, Pontygwaith, Ferndale, Rhondda Cynon Taff, CF43 3LY

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 11 Mehefin 2018