Gelli Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Ystrad Road, Ystrad, Pentre, Rhondda Cynon Taff, CF41 7PX

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 16 Mai 2017