Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Brynteg Comprehensive School

Manylion

Cyfeiriad: Ewenny Road, Bridgend, CF31 3ER

Sector: Uwchradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 06 Rhagfyr 2016

Adroddiad thematig