Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

St Mary's Catholic Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Llangewydd Road, Bridgend, CF31 4JW

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 07 Mehefin 2016