Date in Category

Dydd Iau, 25 Hydref, 2018

The Bridge Alternative Provision Portfolio PRU

Manylion

Cyfeiriad: Bryncethin Campus, Brymenyn, Bridgend, CF32 9NZ

Sector: Uned cyfeirio disgyblion

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 01 Hydref 2018