Date in Category

Dydd Iau, 29 Tachwedd, 2018

Oakleigh House

Manylion

Cyfeiriad: 38 Penlan Crescent, SA2 0RL

Sector: Annibynnol prif ffrwd

Awdurdod Lleol: Dinas a Sir Abertawe


Statws presennol: Mae’r ysgol yn bodloni pob un o Reoliadau Safonau Ysgolion Annibynnol (Cymru) 2003

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 28 Mawrth 2017

Effective practice