Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

St Thomas Community Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Grenfell Park Road, SA1 8EZ

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Dinas a Sir Abertawe


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 10 Hydref 2017