Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Cwmrhydyceirw Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Maes y Gwernen Road, SA6 6LL

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Dinas a Sir Abertawe


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 30 Ionawr 2018