Date in Category

Dydd Mawrth, 22 Mawrth, 2016

City & County of Swansea Pupil Referral Unit

Manylion

Cyfeiriad: Civic Centre, Oystermouth Road, Swansea, SA1 3SN

Sector: Uned cyfeirio disgyblion

Awdurdod Lleol: Dinas a Sir Abertawe


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 18 Chwefror 2019