Date in Category

Dydd Iau, 29 Tachwedd, 2018

Gwenllian Education Centre

Manylion

Cyfeiriad: Hillfield Villas, Kidwelly, Carmarthenshire, SA17 4UL

Sector: Arbennig annibynnol

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Gâr


Statws presennol: Mae’r ysgol yn bodloni pob un o Reoliadau Safonau Ysgolion Annibynnol (Cymru) 2003

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 14 Ionawr 2019