Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Ysgol Wirfoddol Abergwili

Manylion

Cyfeiriad: Gerddi Gyfre, Abergwili, Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 2JD

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Gâr


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 14 Mehefin 2016