Pwll C.P. Mixed School

Manylion

Cyfeiriad: School Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4AL

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Gâr


Statws presennol: Adolygu gan Estyn

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 03 Rhagfyr 2018