Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Pembrey C.P. School

Manylion

Cyfeiriad: Ashburnham Road, Penbre, Carmarthenshire, Carmarthenshire, SA16 0TP

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Gâr


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 15 Ionawr 2018

Effective practice

Adroddiad thematig