Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Ysgol Gymraeg Brynsierfel

Manylion

Cyfeiriad: Dwyfor, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9HD

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Gâr


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 21 Mai 2018

Effective practice