Tenby Church In Wales Voluntary Controlled School

Manylion

Mae'r darparwr yn gyfuniad o Tenby Infants V.C. School a Tenby Junior Community School

Cyfeiriad: Heywood Lane, Tenby, Pembrokeshire, SA70 8BZ

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Penfro


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 15 Ionawr 2018