Haverfordwest Junior V.C. School

Manylion

Cyfeiriad: Barn Street, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1TD

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Penfro


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 12 Rhagfyr 2017